platforma dystrybucji biletów

Nasze usługi:      Dystrybucja biletów  |  Druk biletów  |  Kontrola biletów


ENGLISH
REGULAMIN SPRZEDAŻY

§ 1.

Obsługą sprzedaży na stronach Wlotki.pl zajmuje się operator serwisu - Klubowe Media S.C. z siedzibą w Kórniku, przy ul. Poznańskiej 27. NIP 777-283-06-91, Regon 301007510. Firma działa w oparciu o wpisy do ewidencji działalności gospodarczej nr 4358/2009 (wydany przez burmistrza gminy Kórnik) oraz 63698/2008 (wydany przez prezydenta miasta Poznania).

§ 2.

Sprzedaż odbywa się wyłącznie w oparciu o stosowne umowy agencyjne (pośrednictwa), zawarte z organizatorami imprez. Oznacza to,że firma Klubowe Media S.C. jest pośrednikiem w zawieraniu umowy sprzedaży biletów pomiędzy Internautą a organizatorem imprezy. Kupując bilet w serwisie Wlotki.pl zawierasz umowę kupna sprzedaży z organizatorem imprezy.

§ 3.

Sprzedaż odbywa się na zasadach przedpłaty. Tzn. w celu zakupienia biletu, należy wypełnić formularz zamówienia, następnie przelać kwotę należności w ciągu 3 dni roboczych na konto bankowe operatora. Po wpłynięciu środków na konto firmy Klubowe Media S.C. bilet jest wysyłany pocztą tradycyjną, bądź w formie specjalnego biletu elektronicznego pocztą e-mail.

§ 4.

W przypadku imprez, które odbędą się w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia zamówienia, bilety wysyłamy w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie bankowym. W pozostałych przypadkach termin wysyłki biletów może opóźnić się z uwagi na produkcję biletów - w tej sytuacji w dziale Bilety pojawi się stosowny komunikat.

§ 5.

Za moment zawarcia umowy kupna biletów uznawany jest moment otrzymania potwierdzenia zamówienia na konto poczty elektronicznej.

§ 6.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży biletów na poszczególne imprezy publikowane są w procedurze zakupu, widocznej po wybraniu imprezy.

§ 7.

Zamówienia nieopłacone w ciągu 3 dni roboczych od ich złożenia, są automatycznie usuwane. Nie ma możliwości przedłużenia terminu płatności. W celu nabycia biletów po dezaktywacji zamówienia, należy złożyć kolejne zamówienie.

§ 8.

Firma Klubowe Media S.C. oraz Wlotki.pl nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy. W takim przypadku zwroty pieniędzy realizuje organizator, chyba, że zostanie to inaczej uregulowane odrębną umową.

§ 9.

Firma Klubowe Media S.C. oraz Wlotki.pl nie ponosi odpowiedzialności za organizację imprez, na które sprzedawane są bilety na stronach serwisu. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące organizacji imprez należy kierować do organizatorów.

§ 10.

Nie ma możliwości zwrotu zakupionych za naszym pośrednictwem biletów (podstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - Dz. U. Nr 22 poz 271, art. 16, pkt. 2.2).

§ 11.

Reklamacje związane ze sprzedażą biletów należy kierować pocztą na adres firmy Klubowe Media S.C. zawarty w paragrafie pierwszym lub drogą elektroniczną na adres info@wlotki.pl. 

test ciążowybilety
INFORMACJE OFERTA DLA BIZNESU WYDAWCA SERWISU
 
FAQ - najczęściej zadawane pytania
Polityka prywatności i bezpieczeństwo
Informacja o przetwarzaniu danych i RODO
Regulamin sprzedaży
Kontakt
Dystrybucja biletów
Kontrola biletów
Klubowe Media S.C.
Poznańska 27
62-035 Kórnik

Polecamy:
Głosowania online Zdalne Walne Zgromadzenia Online aktualności samorządowe Bosch Dicentis System do głosowania Głosuj24 Obsługa głosowań